David DeAngelo – Man Transformation – DVD 5

Nedospělost vs. dospělost

co je odlišuje? … závislost

různé náměty: osobní pověst, rozum, posuzování, identita … vždy obsahuje nějakou úroveň závislosti na nečem

dospívání = přesun od závislosti k nezávislosti (jsem co jsem spontánně bez pravidel / nařízení / pověsti / party…)

dospělý chápe a všímá si, když má doměnky, když je zaujatý / zaujímá nějakou perspektivu

proces dospívání vyžaduje uvědomovat si své bloky a odstraňovat je

západní kultura – marketing velice sofistikovaně podstrkuje touhu po rychlých řešeních

nejoblíbenější činnost 90% žen – nakupování … obsahuje nějaké životní zkoušky? ne – okamžitá odměna

nedospělé chování – v nedospělé kultuře nechceme řešit své problémy – chceme aby je za nás někdo řešil

možnost odstranění bloku – čelit frustraci

Provokativní terapie

Frustrování klienta tak dlouho, až je donucen čelit svému bloku.

Když vidíte tu zeď, vzniká zvědavost… co je za ní? Můžu se podívat?

Když se člověk rozhodne nahlédnout/nenahlédnout za zeď, změní se jeho život každopádně, protože už dál nemůže zeď ignorovat – už o ní ví. Případně i ví, že za ní něco je.

Výzvy ohledně žen

Ženy nás rády zkoušejí (samy o tom nemusí ani vědět), hledají tlačítka, na která jsme citliví.

Emocionální spouštěče

Je potřeba se vrátit do minulosti a zjistit, že nějaká situace spouštěla určitou emoci.

Při jednání se ženami se tohle může dít, ale je to spouštěč který vznikl kdysi dávno.

Emocemi se moc nezabýváme, nemáme je dobře integrované do našeho života.

Když tě potká “total ten” (ideální, po mentální stránce vyvinutá a vyrovnaná žena) a ty neumíš dávat průchod svým emocím, hned si řekne: “On je zraněný.” A chce ti pomoct. Může tím ale ukázat na nějaký tvůj blok.

This entry was posted on Monday, January 10th, 2011 at 23:42 and is filed under Blog. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “David DeAngelo – Man Transformation – DVD 5”

zdenka Měřičková September 4th, 2013 at 02:31

zajímavé

Leave a Reply